Силата на кристалите – непресъхващ извор на енергия

Понастоящем лечението с камъни е известно с наименованието литотерапия (от гръцки: lithos – “камък” и therapia – “лечение”) – използване на природната сила, химичните свойства и енергийното въздействие на минералите с оздравителни цели.

С откритието на делението на атома и дефинирането на енергийното ниво на частиците, Квантовата физика доказа, че всичко е поток от енегйно зарезени частици. Такава е структурата и на светлината, и на водата, както и всичко материално и нематериално.

Казано с други думи, всичко съществуващо е външно проявление на енергийна форма, вибрация с определена честота. Всяко нещо съществува в динамично причинно - следствено взаимоотношение с всичко останало. Промяната във вида или честотата на вибрацията на една форма с конкретно разположение променя вибрациите на други форми с други взаимно свързани разположения,  а те от своя страна също влияят върху други и т.н.

Минералите и кристалите имат способността да концентрират, съхраняват, предават, преобразуват, задържат и канализират енергия. Кристалите и минералите са живи същества и във всеки от тях има съхранена информация. На земята те са проводници на космичната енергия (Ци, Чи) насочвана към земята. Те имат свойството да уравновесяват енергийните полета, където и да се намират и където и да бъдат поставени. Поради тези си свойства минералите и кристалите са широко използвани както за лечение на различни заболявания, така и като катализатори и усилватели в процеса на трансформиране на човешкото съзнание в най-широк аспект. Тъй-като всеки кристал притежава специфична енергия – вибрация, лечението с минерали и кристали е вид енергийно лечение, което влияе не само на физическите симптоми, а на целия организъм, като ускорява и улеснява процеса на възстановяване и оздравяване.

kristal3Ние в козметично студио RELAX – С. Б., предлагаме терапии за лице и тяло, които съчетават всички достижения на съвременната наука, както и наследството на древните познания.

Тъй като всяка проява на живот е по същество вибрация, от векове, кристалите се прилагат за променяне на мислите и чувствата на човека, а това от своя страна е най-прекия път за лечение. Отрицателни емоции се превръщат в положителни. Състояния на дисхармония се преобразуват в съвършени съзвучия. Телата ни се енергизират и излекуват. Мислите стават по-интензивни, като се увеличават способностите за изява, концентрация,  решимост. Стресът е заменен от спокойствие. Употребата и ползата от кристали се отразява върху здравето и красотата ни.

Кристална енергийна терапия за лице и тяло >>