BEAUTY FROM THE HEART OF SEEWEEDS – продуктите на Талион

ДНК на THALION: МОРЕТО И ВОДОРАСЛИТЕ

Естествено балансиран източник, морето е невероятна градина, където можем да разпознаем нашата памет и история. Като мощна жива среда, то е терапевтично чудо откъдето водораслите черпят своите хранителни елементи и създават специфични субстанции с изключителни свойства. С предимствата на уникалната експертиза в производството на водорасли – от събирането до тяхното прилопженоие в козметиката – лаборатории THALION предлагат цялото богатство на морската среда във високоефективни професионални процедури, които използват козметични продукти с уникални качества. Абсолютния контрол на този процес – от суровините до крайните продукти – гарантира качеството на нашите тешрапии и продукти.

Поели ангажимента да опазват морското биоразнообразие и запазване на всички негови ползи, всяка година лаборатирии THALION преработват реколтата от водораслите по точни критерии и в пълно съответствие с етичния кодекс:

  • Строг контрол на видовете, събирани в съответствие с щателни спецификации, гарантиращи възстановяването и устойчивостта на водорасловите плантации.
  • Качество и възможност за проследяване на продуктите, обезпечени на всеки етап от производството.

Морската екосистема е в деликатен баланс. Имайки това в предвид, лабораториите THALION се ангажират ежедневно с нормите на устойчиво развитие и разумно използване на природните ресурси, предлагани от морето и морските водорасли.

Вижте филма тук: